Indian Dog Foundation

 AANPASSING REGISTRATIEPLICHT FOKKERS EN HOUDERS

Per 1 juli 2021 vinden er aantal wijzingen plaats in de regelgeving omtrent de registratie van honden en pups. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om de malafide en illegale handel in pups tegen te gaan. Wat gaat er nu precies veranderen? De Indian Dog Foundation heeft dit uitgezocht en duidelijk voor Indian-eigenaren op papier gezet.

Sinds 2013 moeten honden in Nederland gechipt en geregistreerd zijn bij één van de aangewezen databanken. Zonder chip mogen honden Nederland niet in, als de hond langer dan 3 maanden in Nederland verblijft moet deze ook geregistreerd worden in Nederland. Fokkers moeten pups chippen voor de leeftijd van 7 weken en hebben nog een week om de pups te registreren. Uit de praktijk is gebleken dat fokkers de pups vaak niet registreren en de eerste registratie door de nieuwe eigenaar gedaan wordt. Hierdoor blijft de fokker compleet buiten beeld. Ook bleek het voor buitenlandse fokkers erg eenvoudig om Nederlandse chips op de zwarte markt te kopen.

Voor fokkers per 1 juli 2021

  • Alle fokkers (ook fokkers die eenmalig een nestje fokken of een zogenaamd “oeps-nestje” krijgen) moeten zich aanmelden bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) om een houdernummer te krijgen. Met het houdernummer kan de fokker de hond en pups registreren. Bij een volgende registratie is een aanmelding niet nodig, er is dan immers al een houdernummer.
  • De pups moeten voor de leeftijd van 7 weken gechipt worden. Dit kan alleen nog maar bij een dierenarts of geregistreerd chipper, de houder is bij wet verantwoordelijk om te controleren of chipper erkend is. Degene die de pups chipt en voorziet van een Europees paspoort moet dit ook melden bij de RVO. Hier heeft hij het RVO-nummer van de houder voor nodig. Er mogen alleen Nederlandse chips gebruikt worden, dit zijn chips die beginnen met 528.
  • Alle gegevens zijn inzichtelijk voor minister en diensten. Wie meer dan 20 pups per jaar fokt kan de aandacht van de belastingdienst trekken. Er is dan sprake van een bedrijf, er is belasting verschuldigd en er is een diploma verplicht conform het Besluit Houders van Dieren. De grens van 20 pups is overigens nergens vastgelegd, de belastingdienst kan ook een fokker van 10 pups per jaar als beroepsmatige fokker aanmerken.

   

Voor eigenaren

  • Eigenaren hoeven de hond niet te registeren bij de RVO, zij moeten alleen de hond registreren in een database met chipnummer. Dit kan in verschillende databases op de gebruikelijke manier zoals dit al sinds 2013 verplicht is.
  • Bij de import van honden (lees een hond uit een ander land kopen) moet de eigenaar die de hond Nederland binnenbrengt geregistreerd zijn bij de RVO. De hond moet aangemeld worden met een importmelding in een database. Dit moet door een dierenarts gedaan worden, onder vermelding van geboortedatum (eventueel een schatting), chipnummer, datum waarop de chip is ingebracht en houdernummer van de eigenaar. Het niet voldoen aan deze regels kan ertoe leiden dat de hond teruggestuurd wordt naar het land van herkomst of zelfs wordt geëuthanaseerd.
  • Kopers van een hond zonder bekende herkomst (geen chipnummer of paspoort) moeten zich registreren bij de RVO . De dierenarts verzorgt de registratie zoals bij het importeren van een hond.
  • Elke hond, ook als deze nooit de grens overgaat, moet een Europees hondenpaspoort hebben. Een “vaccinatieboekje” volstaat vanaf 1 juli 2021 niet meer. 

Hoe dit nieuwe systeem gecontroleerd, gehandhaafd en bij overtreding beboet wordt is nog niet bekend. Dit zal in ieder geval kenbaar worden gemaakt vóór 1 juli 2021.

Voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2021/01/22/besluit-over-verbeteren-identificatie-en-registratie-van-honden

https://dogzine.nl/nl/nieuwsartikelen/registratie-verplicht-voor-elke-fokker-ook-bij-een-nest

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/dieren-registreren/honden#:~:text=Pups%20moet%20u%20binnen%207,te%20chippen%20en%20te%20registreren

Aangewezen databanken voor registratie chips honden:

·        BackHomeClub.nl (Virbac Nederland BV)

·        Chipbase.nl

·        DatabankHonden.nl (Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland)

·        Dierplatform

·        Hondregistreren.nl (Vereniging Beroepsmatige Kennelhouders)

·        Huisdier-registratie.nl

·        NDG.nl (Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren)

·        PetBase.eu (Micpoint B.V.)

·        Petlook.nl

·        StichtingCHIP.nl


(Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten ontleend worden, voor meer informatie en updates verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid) 
E-mail