Indian Dog Foundation

 Herplaatsprocedure

Het herplaatsten van een hond is nooit leuk voor geen van de betrokken partijen. Helaas is in sommige situaties een herplaatsing voor zowel hond als eigenaar de enige overgebleven optie.

Uiteraard willen we dan allemaal maar een ding, de beste oplossing voor alle partijen.

Het IDF heeft daarom een herplaatsprocedure opgesteld. Dit omdat wij als IDF onze honden graag een goudenmand willen bieden en het IDF zal haar best doen alle partijen hierin op alle mogelijke vlakken ondersteunen.

Hieronder de herplaatsprocedure van het IDF

 

HERPLAATSINGSPROCEDURE INDIAN DOG FOUNDATION

Herplaatsen Indian Dog

Indien een Indian Dog bij de IDF aangemeld wordt, zal de volgende procedure in werking gezet worden door het bestuur: 

  1. Er zal door een bestuurslid een afspraak gemaakt worden met de eigenaar om een verslag te maken van de problemen die er zijn. Indien nodig kan de hulp van een gedragsdeskundige ingeschakeld worden om de problemen nader te analyseren.  
  2. Samen met de eigenaar zal naar aanleiding van het verslag bekeken worden of herplaatsing echt nodig is. Wellicht zijn de problemen door training en een verandering in omgang met de hond goed op te lossen waardoor herplaatsing misschien niet meer nodig zal zijn. 
  3. Indien herplaatsing onvermijdelijk is, zal eigenaar verzocht worden een overeenkomst te ondertekenen waarin hij verklaart afstand te willen doen van de hond en zich te houden aan deze procedure.  
  4. De IDF, eventueel in samenwerking met de gedragsdeskundige, zal gaan bekijken of er geschikte kandidaten voor betreffende Indian Dog zijn aangemeld voor een herplaatser. 

       

a.

In geval er een geschikte kandidaat aangemeld is, zal een bestuurslid hier contact mee opnemen en een afspraak maken voor een voorbereidend gesprek. Verloopt dit voor beide partijen goed, dan kan een afspraak gemaakt worden met de herplaatser en eigenaar. Ook bij deze afspraak zal een bestuurslid van de IDF aanwezig zijn. Hebben alle betrokken partijen een positief gevoel met betrekking tot de herplaatsing dan zullen verdere afspraken gemaakt worden. 


b.

Is er geen geschikte kandidaat aangemeld voor de te herplaatsen Indian Dog, dan zullen de gegevens van de hond samen met het verslag op de besloten Facebookgroep, de site van de IDF en de site van Kynolanguage geplaatst worden. Mocht er zich een geïnteresseerde melden dan gaat de procedure “India Dog herplaatser gezocht” van start, gevolgd door lid a van punt 4.

 

Indian Dog herplaatser gezocht

Mensen die geïnteresseerd zijn in een te herplaatsen Indian Dog kunnen zich aanmelden via de site van de IDF. Onderstaande procedure zal gestart worden: 

  1. Kandidaten vullen een intake-formulier in, waarna zij geplaatst worden op de lijst van potentiele eigenaren van een herplaatser. De gegevens zullen opgenomen worden in Zooeasy onder de categorie “Kandidaat herplaatser” en het intake-formulier zal hier ook gekoppeld worden.
  2. Mocht er een herplaatser beschikbaar komen dan wordt er een afspraak gemaakt door een bestuurslid voor een eerste gesprek. Hier zal ook het verslag wat van de te herplaatsen hond gemaakt is besproken worden.
  3. Na evaluatie van het gesprek door het bestuur zal na een positief besluit een afspraak gemaakt worden met de eigenaar van de hond en de kandidaat voor de herplaatser. Ook hier zal een bestuurslid bij aanwezig zijn. Indien alle partijen overtuigd zijn van een goede match zullen verdere afspraken gemaakt worden over de overdracht van de hond.
  4. De nieuwe eigenaar van de hond zal gevraagd worden een herplaatsingscontract te ondertekenen en om voor minimaal 1 jaar donateur van de IDF te worden.
  5. Na de herplaatsing zal het bestuur wekelijks contact hebben met de nieuwe eigenaar om te zien hoe het met de hond gaat. Na een periode van tussen de 1– 3 maanden zal er nog een huisbezoek gebracht worden door de IDF en een afsluitend gesprek gehouden worden. Indien dit eerder gewenst behoort dat tot de mogelijkheden

 

Klik hier om de herplaatsprocedure te downloaden.
E-mail