Indian Dog Foundation

 Bestuur / Nieuws

Het IDF heeft een bestuur welke per oktober 2018 bestaat uit 2 personen

  • Laura Bosscher (Secretaris en waarnemend penningmeester)
  • Sabina Scipio (voorzitter)
  • WE ZIJN OP ZOEK NAAR DONATEURS EN NIEUWE BESTUURSLEDEN! Lijkt het je leuk om het bestuur te komen versterken, laat het ons weten via het contactformulier of per mail

half maart 2020

Helaas heeft de NOVID-19 een onverwachte crisis gebracht in de hele wereld, hierdoor zijn alle evenementen en bijeenkomsten verboden. Dit heeft voor de Indian Dog Foundation het gevolg dat er momenteel niets gepland kan worden voor het jaar 2020. Eigenaren mogen gelukkig nog wel hun Indian Dog uitlaten maar mag niet aan groepsverband deelnemen, wat zo fijn is voor een Indian Dog om lekker samen te rauzen met eigen rasgenoten. Hopelijk krijgen we voor de zomervakantie meer duidelijkheid hierover.15-10-2018

Helaas is ons bestuur per oktober 2018 geslonken tot slechts twee bestuursleden. Dit houdt ons echter niet tegen om ons te blijven inzetten voor de Indian Dogs en hun eigenaren. Het overgebleven bestuur zal haar uiterste best doen om leuke bijeenkomsten, activiteiten en wandelingen te blijven organiseren en stimuleren. 

Vaak is gebleken dat het contact tussen eigenaren niet alleen gezellig is, maar ook hulp en ondersteuning kan bieden aan diegenen die het even "niet meer weten" met hun eigenzinnige of puberende Indian. Door onderling ervaringen uit te wisselen en tips te geven is al menig eigenaar geholpen. 

We hopen komend jaar het bestuur weer uit te kunnen breiden met nieuwe bestuursleden, die ook weer nieuwe inzichten en ideeën met zich  meebrengen.  

22-11-2017

Beste allen die de American Indian een warm hart toedragen,

Even een update voor wat betreft het American Indian Dog Foundation.

Bestuur:
Vanaf zondag 19-11-2017 heeft er een wijziging in het bestuur plaatsgevonden. Monique is
teruggetreden als voorzitter, omdat er een verschil van inzicht zat tussen de rest van de
bestuursleden en haar. Cobie heeft zich vanwege gezondheidsredenen terug moeten trekken. Beiden
hebben het bestuur dan ook verlaten.
Omdat het bestuur nu zonder voorzitter is komen te zitten, is ondergetekende gevraagd om als ad
interim (tijdelijk) voorzitter aan te treden. Dit heb ik aanvaard op voorwaarde dat het bestuur van
het AIDF grondig en gedegen op zoek gaat naar de juiste voorzitter. Dat wil zeggen dat het bestuur
dus op zoek moet naar een voorzitter die zich kan conformeren met de meerderheid visie van het
bestuur. Deze vacature is dan ook vacant en er zal getracht worden na een grondige
sollicitatieprocedure deze functie op te vullen. Kortom, alle neuzen dezelfde kant op, met het oog op
de toekomst.

Naamswijziging :
De naam American Indian Dog Foundation gaat gewijzigd worden per 1 januari 2018. Dit vanwege,
schijnt nu, vermoedelijke copyright issues waar het huidige bestuur niet van op de hoogte was.
American Indian Dog is schijnbaar in America als TM (trademark) vastgelegd en onze honden hier in
Nederland en België worden dus ook niet erkend en mogen die naam niet dragen. Helaas is door
verkeerde voorlichting, door een lid van het vorige bestuur, dit er ook nog ingeslopen.
Tevens zullen met de naamswijziging de workshops, advies etc., toegankelijker gemaakt worden voor
een breder publiek, zoals o.a. kruising Indians en andere wolfachtige honden. We blijven de gezellige
club van mensen met een ‘Indian’...
De nieuwe naam van de stichting zal worden:

Indian Wolfdog Club (geen afkorting meer...)

Er zijn nog twee redenen die de naamswijziging toestaan. De tweespalt tussen de AIDF en IDE, en het
niet transparante fokbeleid.

AIDF versus IDE:
Ik weet dat er tot op heden veel onduidelijkheid en verwarring is ontstaan. Dit komt door het simpele
feit dat er helaas bij het uiteenvallen van het bestuur in september een beerput is opengegaan over
niet kloppende zaken, die al uitgebreid de revue zijn gepasseerd. Er komen (helaas) echter nog
dagelijks nieuws en resultaten bij het bestuur binnen die bij het bestuur de wenkbrauwen doen
fronsen. Dit maakt de tweespalt tussen de AIDF en IDE onoverbrugbaar.

Fokbeleid:
Het andere punt is het fokbeleid. Dat is er nu niet door te veel onduidelijkheden en zaken die
gewoon niet kloppen. Als stichting gaan wij er onze vingers niet aan branden. Wij staan er als
stichting nu voor om met onze Indians leuke dagen te organiseren en honden en hun baasjes te
helpen waar nodig en mogelijk. Fokken hoort daar nu gewoon niet bij. Nu in ieder geval niet, om de
voorgenoemde redenen.

Zooeasy:
De Zooeasy database is helaas voorlopig niet toegankelijk voor de donateurs via het leesaccount. Het
bestuur heeft dit besloten om zich ervan te kunnen verzekeren dat de gegevens in onze database
niet gebruikt kunnen worden door personen die hiertoe niet bevoegd zijn. Alle informatie die
beschikbaar is, is door donateurs en eigenaren op te vragen bij Laura en zal ook gewoon verstrekt
worden.
Donateurs:
Verder willen wij duidelijk een verschil aangeven tussen ‘donateurs’ en ‘niet donateurs’. Als donateur
zal je op de workshops een korting krijgen die een ‘niet donateur (logisch...) niet krijgt. Dit zal per
workshop ongeveer een 10% - 20% zijn maar hoe we dat als bestuur precies vorm gaan geven laat ik
nog even in het midden.
Afsluitend:
Houd onze, internet-, facebookpagina en mailing goed in de gaten, er komt een leuke, nog niet nader
te omschrijven, ‘clubdag’ aan...
Rest mij niets anders dan Monique en Cobie te bedanken voor hun genomen moeite. Het is in de
beginperiode van het nieuwe bestuur zeker niet makkelijk geweest en ze hebben hun best gedaan
om het ‘nieuwe’ AIDF mede in goede banen te leiden.


Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Indian Wolfdog Club,


Martin Gallas
Ad interim Voorzitter

 

 

 

 

26-10-2017

We zijn blij te kunnen melden dat  met de toetreding van Boudewijn Smeets, Leon van der Zande, Cobie Beudeker en  Monique Weijers het bestuur van de AIDF compleet is.

Zondag 29 okt. as zal het voltallige bestuur voor het eerst met z'n alle om de tafel gaan om de toekomst van de stichting te bespreken.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!

Met vriendelijke groet Het bestuur van de AIDF
E-mail